Media Adviseurs Nederland helpt omroepen te groeien 
naar een Lokaal Toereikend Media Aanbod

De lokale omroep van de toekomst is een professionele organisatie. Een organisatie die vanuit een weloverwogen beleid zijn nieuwsvoorziening en lokale journalistieke content op orde heeft binnen een goed gestructureerde organisatie met een duidelijke begroting.

Een lokale omroep die een lokaal toereikend media aanbod (LTMA) kan verzorgen, voor iedereen in het verzorgingsgebied. Of een streekomroep, want ook het vergroten van het verzorgingsgebied is een ontwikkeling die bijna niet meer te stoppen is. Alleen de lokale omroepen die professionaliseren zullen uiteindelijk overleven. Alleen zij komen namelijk in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen, welke op termijn misschien wel een vereiste zou kunnen worden voor het verkrijgen van de bekostiging en/of subsidie en uitzendrechten. Hoe zit het met uw lokale omroep? Bent u al klaar voor de toekomst? Of wilt u graag deskundige begeleiding van een team van professionals op elk gebied, van content tot begroting en van bekostiging en subsidies tot wetgeving? Een ervaren team dat al jaren een belangrijke partner is van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en van vele gemeenten en lokale en streekomroepen.  Een team waar ook mensen in zitten die zelf voor een gemeente of een omroep hebben gewerkt. Ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is samengewerkt. In overleg met diverse beleidsmedewerkers van gemeenten is de normbegroting voor een streekomroep opgesteld. 

Haal dan het team van Media Adviseurs Nederland aan boord, dan zetten we samen koers naar een omroep waar iedereen bij wil horen; de lokale omroep van de toekomst! Maak direct een vrijblijvende afspraak!

Lokaal Toereikend Media Aanbod

In de Mediawet is bepaald dat lokale omroepen een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen. Het is echter niet altijd even duidelijk wat dat precies inhoudt. Daarom heeft de NLPO in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal kwaliteitscriteria vastgesteld waaraan een lokale omroep minimaal moet voldoen.

Een ander belangrijk wettelijk criterium is dat tenminste vijftig procent van de uitzendduur moet bestaan uit aanbod van informatieve, culturele en educatieve aard, dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente waarvoor het aanbod bestemd is (de ICE norm). 

Dit aanbod moet van goede kwaliteit zijn en op alle platformen beschikbaar gesteld worden: radio, TV, website en natuurlijk social media. 

Media Adviseurs Nederland kan u ondersteunen en samen met u een weg uitstippelen zodat uw content voldoet aan deze norm.

Lokaal Toereikend Media Aanbod

Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO)

Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO)

Een ander, wettelijk gezien, belangrijk onderdeel is het Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO).

Het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en bestaat uit leden die bepaalde doelgroepen binnen uw gemeente vertegenwoordigen, zoals sportverenigingen, het bedrijfsleven, minderheden, culturele en geloofsinstellingen.

Het PBO heeft een aantal keren per jaar overleg, waarin zij evalueert of de omroep zijn beleid op een juiste wijze realiseert.

Hoewel het PBO wettelijk is verplicht is in de vele contacten die we met omroeporganisaties hebben de indruk ontstaan dat de positie van PBO’s ten opzichte van de omroeporganisatie en redacties versterking behoeft.

Media Adviseurs Nederland helpt u graag ervoor te zorgen dat uw PBO aan de wettelijke eisen voldoet en er een goede samenwerking is. Hiervoor hebben we samen met de NLPO een inwerkprogramma samengesteld. Wellicht kan door een goed functionerend PBO een nog betere samenwerking met verschillende doelgroepen verkregen worden. 

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Om op een objectieve wijze te kunnen beoordelen of je als omroep voldoet aan het brengen van een Lokaal Toereikend Media Aanbod zijn door het Keurmerkinstituut  20 criteria opgesteld. Naast de hierboven genoemde onderdelen bevat het keurmerk ook eisen voor de professionaliteit van de organisatie, personeelsbeleid (ook voor de vrijwilligers), kwaliteitsbewaking en begrotingen.

Wanneer een omroep voldoet aan al deze criteria kan het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen worden aangevraagd. 
Dit keurmerk zou mogelijk in de toekomst een voorwaarde kunnen worden voor het verkrijgen van een uitzendvergunning.

De NLPO heeft een zelfscan ontwikkeld waarmee u kunt kijken in hoeverre uw omroep al voldoet aan de eisen van het keurmerk. U weet dan waar u staat en waar nog aandacht aan besteed dient te worden.

Doe de zelfscan van de NLPO >

 

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Media Adviseurs Nederland biedt deskundige begeleiding bij het groeien naar het keurmerk

Samenwerken en fuseren

Samenwerken en fuseren

Het toverwoord op dit moment is samenwerken. Als omroep kunt u samenwerken met de gemeente, vertegenwoordigers van het PBO en organisaties zoals scholen, bibliotheken, bedrijven, stichtingen en culturele instellingen. Of met andere lokale omroepen, om op termijn samen tot een professionele streekomroep te komen.

Als de samenwerking niet helemaal soepel verloopt kan Media Adviseurs Nederland uitkomst bieden.
Onze onpartijdige en deskundige adviseurs/mediators wegen de verschillende belangen zorgvuldig af en komen met oplossingen die tot een optimale situatie kunnen leiden.

Bij omvangrijke veranderingen zoals een fusie of verregaande samenwerking van meerdere lokale omroepen tot een streekomroep is het natuurlijk sowieso zeer verstandig om daar een ervaren en onpartijdige externe professional bij te betrekken.

Het team van Media Adviseurs Nederland bestaat uit specialisten in verschillende disciplines; we hebben financieel specialisten die u kunnen helpen met uw begroting, redactionele specialisten die u adviseren over uw content, bedrijfskundige specialisten die u helpen bij het professionaliseren van uw organisatie. 

Met Media Adviseurs Nederland heeft u dus 1 aanspreekpunt voor al uw vragen!

Interim Management

In de meeste gevallen fungeren we als externe adviseurs, maar bij sommige trajecten is een intensievere begeleiding noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer niemand binnen de omroep de leiding op zich kan nemen, of wanneer er verdeeldheid heerst binnen de organisatie. 

In zo’n geval kan één van onze adviseurs ook aangesteld worden als interim directeur of procesmanager voor uw omroeporganisatie. Wij zijn er ons van bewust dat het steeds weer om maatwerk gaat. 

Onze adviseurs zijn echte people managers; zij luisteren goed naar alle belanghebbenden. In samenwerking met het bestuur wordt het doel en de lengte van het interimschap bepaald. Hoe het doel te bereiken wordt vooraf doorgesproken zodat iedereen kan aansluiten. Dit vertalen we in een duidelijk plan van aanpak, dat we vervolgens geduldig maar doelgericht uitvoeren.

Op de pagina projecten vindt u diverse interim management casussen die we eerder mochten uitvoeren.

Interim Management

Subsidies aanvragen – bedrijfsplan opstellen

Samenwerken en fuseren

Aan het verkrijgen van incidentele of projectsubsidies worden steeds hogere eisen gesteld. Vragen over het doel van de aanvraag en hoe daar invulling aan wordt gegeven worden steeds indringender. Door het stellen van randvoorwaarden en inhoudelijke criteria probeert de subsidieverstrekker invloed te krijgen op het resultaat en kan hij bij meerdere aanvragen middels deze criteria beoordelen wie de beste inschrijving heeft. Het vergt van de schrijver van een aanvraag naast visie op de propositie ook creatief inzicht in de mogelijkheden die de subsidieverstrekker geeft. 

Voor het aanvragen van een eigen niet binnen een regeling passende subsidie ligt dat wel anders. Bij zo’n aanvraag moet volledig van eigen inzichten en visie uitgegaan worden. U zult zich moeten inleven in de wensen en doelstellingen van de subsidieverstrekker voor zover deze bij de aanvraag passen.

In beide gevallen kan het van groot belang zijn een bedrijfs- of beleidsplan te hebben. Hierdoor kan de subsidieverstrekker inzicht verkrijgen in wat u als media-instelling de komende periode voor doelstellingen hebt en hoe u deze met het uw team gaat realiseren. Tevens kan er dan een inschatting gemaakt worden of de extra middelen inderdaad bijdragen aan het gestelde doel. Ook hier is het belangrijk dat de schrijver weet heeft van de verschillende stakeholders en de eigen rol daarin van de organisatie.

Het team van Media Adviseurs Nederland kan u helpen met het opstellen van allerlei verschillende subsidieaanvragen en het opstellen van een bedrijfs- of beleidsplan. 

Maak direct een vrijblijvende afspraak!

Werkwijze

Onze samenwerking begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek proberen we inzicht te krijgen in het probleem dat er ligt. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak, op maat gemaakt voor uw omroep organisatie. Tijdens een tweede gesprek bespreken we dit plan van aanpak, waarbij natuurlijk nog alle ruimte is voor aanpassingen. Pas als u zich helemaal kunt vinden in het plan van aanpak ontvangt u een offerte van ons.

Als deze offerte akkoord is gaan we voor u aan het werk, waarbij we een doelgerichte en praktische aanpak hanteren. We gaan dus niet achter ons bureau zitten om eindeloos theoretische oplossingen te zoeken; we gaan liever in gesprek met uw medewerkers, de gemeente, PBO leden en andere organisaties om hun standpunten te achterhalen en putten vervolgens uit onze vele jaren aan praktijkervaring om samen koers te zetten naar de gestelde doelen.

Kom zelf ook in actie en neem contact met ons op!

Wie zijn uw media adviseurs?

Andra Leurdijk - Media Adviseurs Nederland

Bert van Valburg

Bert is de eigenaar van Media Adviseurs Nederland en kenmerkt zich als een adviseur met oog voor mensen, doelen en financiën. Bert werkte al voor tientallen gemeenten en omroepen in diverse rollen, en is daardoor zeer allround te noemen.

Andra Leurdijk - Media Adviseurs Nederland

Andra Leurdijk

Andra Leurdijk heeft ruim 25 jaar ervaring met beleid en innovatie in de media- en cultuursector. Ze heeft een goed oog voor de belangen van de verschillende betrokkenen en voor menselijke verhoudingen en werkte bij diverse gemeenten en omroepen.

Jan Spackler - Media Adviseurs Nederland

Jan Spackler

De passie van Jan is om mensen te helpen groeien, persoonlijk en in hun werk. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van (interne) verandertrajecten op het gebied van organisatie inrichting en cultuur, en is auteur van het boek "Verhalen om niet te verdwalen".

Marc Seveke - Media Adviseurs Nederland

Marc Seveke

Marc is een mens- en resultaatgericht manager met een focus op goede onderlinge samenwerking en balans. Het organisatiebelang wordt daarbij nooit uit het oog verloren. Marc is o.a. voorzitter  van de Stichting Waalstad Media (RN7).

Rene Adama - Media Adviseurs Nederland

René Adama

René was o.a. als programmatechnicus 15 jaar werkzaam bij Radio Nederland Wereldomroep, en meer dan 10 jaar als directeur van Broadcast Facilities Nederland. Daarnaast was hij hoofd faciliteiten en techniek bij Omroep Gelderland.

Janet Broere - Media Adviseurs Nederland

Janet Broere

Janet is de secretariële duizendpoot van Media Adviseurs Nederland. Tevens levert ze administratieve en project-ondersteuning. Voorheen was Janet werkzaam binnen verschillende afdelingen van Philips, zoals Legal Department en de Persdienst.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Media Adviseurs Nederland is deskundig op het terrein van lokale omroep. Een gedwongen fusie van twee omroepen is op doortastende wijze gerealiseerd.

Jur Jongmans (extern beleidsmedewerker gemeente De Ronde Venen op LinkedIn)

Met positivisme en daadkracht krijgt Bert de 'zaak in beweging'. Als interim-directeur van de lokale omroep in Eindhoven heeft hij met ongebreideld enthousiasme en werklust de doelen gerealiseerd. Hij is een open en eerlijk gesprekspartner, die er in slaagt om partijen bij elkaar te brengen.

Henry van Roosmalen (hoofd Communicatie Gemeente Eindhoven op LinkedIn)

Bestuur, medewerkers en externe participanten van lokale omroep Reindonk hebben grote waardering voor de inspirerende en effectieve wijze waarop Bert zijn interim-functie vorm en inhoud heeft gegeven.

Van harte aanbevolen!

Arie Stas (Voorzitter Omroep Reindonk)