Media Adviseurs Nederland is uw partner
voor alle vraagstukken op het gebied van lokale media

Als gemeente speelt u een belangrijke rol op het gebied van lokale media, maar u heeft wellicht niet de expertise in huis die daarvoor nodig is. Geen nood, wij hebben die expertise wel! Wij zijn al jarenlang partner van de  Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en mochten in die rol maar ook vanuit directe opdrachten o.a. de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Venlo maar ook kleinere gemeenten als Horst aan de Maas, Castricum, Valkenswaard, Bunschoten-Spakenburg, Baarn, Soest al begeleiden bij vraagstukken op het gebied van lokale media.

Aanwijzingsprocedure lokale omroep

Per gemeente mag voor een periode van vijf jaar aan een lokale omroepinstelling zendtijd worden toegewezen. Dit is een taak van het Commissariaat voor de Media (CvdM). Slechts één lokale omroepinstelling komt hiervoor in aanmerking. 

De rol van de gemeente is te onderzoeken of de aanvrager van de nieuwe vergunning voldoet aan de mediawet (2008). De gemeenteraad dient vervolgens een advies uit te brengen aan het CvdM. 

Indien er meerdere aanvragers zijn heeft de gemeente de wettelijk de plicht het samengaan tussen de beide aanvragers te bevorderen. Reden hiervan is dat er maar één lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen.

Indien een lokale media instelling voor meerdere gemeenten wil uitzenden zullen de verschillende gemeenteraden het Commissariaat gezamenlijk moeten adviseren over de aanvraag en dus ook gezamenlijk antwoord moeten geven of de omroep voldoet aan de mediawet.

Zijn er voor het verkrijgen van de uitzendrechten voor uw gemeente een of meerdere aanvragen ingediend bij het CvdM en u zoek deskundig advies in deze problematiek? Is er een aanvraag binnengekomen van een media-instelling die ook al in andere gemeenten de rechten heeft en u weet niet precies hoe dit proces vorm te geven? 

Beide adviesrollen hebben we al binnen verschillende kleine en grote gemeenten, al dan niet in  commissieverband, mogen uitvoeren.

 

Plan hier een vrijblijvende kennismaking.

Ontwikkeling van een gemeentelijk mediabeleid

Uit recent onderzoek (2019) van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur blijkt dat veel gemeenten nauwelijks bezig zijn met het lokale media platform (lokale omroep) en andere lokale media-initiatieven. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel gemeenten geen mediabeleid voor hebben geformuleerd om zo hun (gewenste) positie binnen die lokale mediawereld vorm te geven. 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek signaleerde dat eerder dat jaar ook al; van de vier grote steden blijkt alleen Den Haag een mediabeleid te hebben.

Wanneer een mediabeleid (is anders dan communicatiebeleid) ontbreekt, wordt het natuurlijk erg lastig om de media gerelateerde taken naar behoren uit te voeren. 

Onze ervaren, deskundige adviseurs helpen u graag met het opstellen van een duidelijk mediabeleid. Hiervoor gaan we behalve met de gemeentelijke organisatie ook in gesprek met de andere stakeholders om zo het aanbod en gebruik van de lokale media te inventariseren.

Vervolgens kan vanuit de inventarisatie door u een visie ontwikkeld worden op het gewenste aanbod in uw gemeente of streek, waarmee in te zetten instrumenten gekozen kunnen worden.

Lokaal Toereikend Media Aanbod

In de Mediawet is bepaald dat lokale omroepen een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen. 

Dit aanbod dient van goede kwaliteit te zijn en op alle platformen / mediakanalen beschikbaar gemaakt worden: radio, TV, een eigen website en natuurlijk social media. Tevens dient dat aanbod verzorgd te worden vanuit een verantwoorde en op alle fronten goede bedrijfsvoering.

Het Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO) heeft binnen marges invloed op hoe dit aanbod eruit zou kunnen zien.

Media Adviseurs Nederland heeft in een eerder stadium samen met de VNG en een 6-tal gemeenten een vertaling gemaakt van de theoretische eisen die gesteld worden naar de praktijk inclusief een financieel model. 

Plan een vrijblijvende kennismaking.

Van lokale omroep naar streekomroep

In 2013 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) een vernieuwingsconvenant opgesteld. Hierin staat onder andere dat lokale omroepen moeten professionaliseren en dat de kwaliteit van de aangeboden content omhoog moet.

De professionalisering wordt onder andere vorm gegeven door de vorming van streekomroepen. Gezien de hogere kwaliteitseisen en het daarmee gepaard gaande benodigde budget is het streven streken te formeren met een logisch verzorgingsgebied van ten minste 100.000 inwoners. 

Voor gemeenten betekent de vorming van meerdere lokale omroepen tot één professionele streekomroep dat er een streekomroep ontstaat die meerdere gemeenten bedient.

U kunt zich voorstellen dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt, zoals onderzoek naar hoe de omroepen de lokale mediaopdracht het beste kunnen uitvoeren en in welke organisatievorm. Er zal weerstand zijn, de omroep(en) moeten nieuwe begrotingen opstellen, de nieuwe organisatie moet worden (her)ingericht, het PBO opnieuw samengesteld en er moet een lokaal toereikend media aanbod voor alle gemeenten worden vastgesteld.

Het team van Media Adviseurs Nederland begeleidde dit streekvormingsproces onder andere in het Rijk van Nijmegen. Toen de gemeenten in Noord-Limburg wilden onderzoeken of het mogelijk en wenselijk was om één streekomroep te vormen, schakelden ze Media Adviseurs Nederland in als onpartijdige adviseur. 

Media Adviseurs Nederland inventariseerden de meningen van alle direct belanghebbenden en schreven een adviesrapport over de (on)mogelijkheden, de kansen en bedreigingen en de mogelijke vervolgstappen. Ditzelfde is ook uitgevoerd op verzoek van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH), Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). Ook binnen de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden en Soest) voerden we op verzoek van de gemeenten een inventariserend onderzoek uit naar de haalbaarheid van een streekomroep.

Daarnaast heeft Media Adviseurs Nederland dit proces ook meermaals begeleid vanuit een aantal lokale omroepen zelf of op verzoek van de NLPO. 

Dus, zoekt u een ervaren en deskundige partner om het proces van lokale omroep naar streekomroep te onderzoeken of te begeleiden? Dan bent u bij Media Adviseurs Nederland aan het juiste adres!

 

nlpo streekomroepen

Voorlichting over de huidige situatie in het lokale medialandschap

Ieder jaar weer vertrekken er bij gemeentelijke organisaties ambtenaren die lokale media of alleen de lokale omroep in hun takenpakket hebben. Daarmee vertrekt doorgaans ook veel kennis over het lokale medialandschap. Hierdoor moet een  nieuwe beleidsmakers zich weer helemaal inlezen over de sterk veranderde lokale mediawereld met alle wetten en procedures die daarmee verbonden zijn..

 

Waar gaat de gemeente wel over en waarover niet? Welke invloed heeft de gemeente op een lokale- of streekomroep? Mag de gemeente een convenant afsluiten over tegenprestaties van de lokale omroep in ruil voor doorgifte van de bekostiging of bij extra subsidieverlening?

 

Media Adviseurs Nederland is deskundig op dit gebied en kan de betrokken beleidsmedewerker(s) en portefeuillehouder snel en duidelijk inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van lokale media en de wijze waarop u als gemeente hieraan bij kunt dragen.

 

Dit doen we in de vorm van een presentatie, alsmede het overhandigen van een digitaal dossier zodat de medewerker(s) alles nog eens rustig na kunnen lezen en eenvoudig het antwoord op een specifieke vraag kunnen vinden.

voorlichting gemeente

Interim management

In de meeste gevallen fungeren we als externe adviseurs, maar bij sommige trajecten is een intensievere begeleiding noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer niemand de (algemene) leiding op zich kan nemen van een specifiek proces, of wanneer er verdeeldheid heerst binnen de organisatie(s).

In zo’n geval kan één van onze adviseurs ook aangesteld worden als interim directeur of procesmanager om het proces goed naar het gekozen doel te begeleiden. Wij zijn er ons van bewust dat het steeds weer om maatwerk gaat.

Onze adviseurs zijn echte people managers; zij luisteren goed naar alle belanghebbenden. In samenwerking wordt het doel en de lengte van het interimschap bepaald. Hoe het doel te bereiken wordt vooraf doorgesproken zodat iedereen zich daar op in kan stellen en mee kan doen. Dit vertalen we in een duidelijk plan van aanpak, dat we vervolgens geduldig maar doelgericht uitvoeren.

Op de pagina projecten vindt u diverse interim management casussen die we eerder mochten uitvoeren.

Programmabeleid Bepalende Orgaan

Eén van uw taken als gemeente bij de aanvraag van de uitzendlicentie is het onderzoeken of de (toekomstige) lokale omroep voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden in de Mediawet. Eén van de belangrijkste eisen daaruit is een goed functionerend Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).

Het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en bestaat uit leden die bepaalde doelgroepen binnen uw gemeente vertegenwoordigen, zoals sportverenigingen, het bedrijfsleven, minderheden, culturele en geloofsinstellingen.

Het PBO heeft een aantal keren per jaar overleg, waarin zij evalueert of de omroep zijn beleid op een juiste wijze realiseert

Hoewel het PBO wettelijk verplicht is blijkt uit de vele contacten die we met lokale omroepen hebben dat de positie van het PBO ten opzichte van de omroeporganisatie en de redactie versterking nodig heeft. Media Adviseurs Nederland onderzoekt graag of het PBO van de lokale omroep binnen uw gemeente wel voldoet aan deze eisen en kan adviseren over hoe de omroep een goed functionerend PBO krijgt.

Werkwijze

Onze samenwerking begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek proberen we inzicht te krijgen in de vraagstelling die er ligt. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak, voor u op maat gemaakt. Tijdens een tweede gesprek bespreken we dit plan van aanpak, waarbij natuurlijk nog alle ruimte is voor aanpassingen. Pas als u zich helemaal kunt vinden in het plan van aanpak ontvangt u een offerte van ons.

Als deze offerte akkoord is gaan we voor u aan het werk. Daarbij hanteren we een doelgerichte en praktische aanpak. We gaan dus niet achter ons bureau zitten om eindeloos theoretische oplossingen te zoeken; we gaan liever in gesprek met alle betrokkenen/stakeholders om hun standpunten te achterhalen. We putten vervolgens uit onze vele jaren aan praktijkervaring om vervolgens samen koers te zetten naar de gestelde doelen.

Kom zelf ook in actie en neem contact met ons op!

Wie zijn uw media adviseurs?

Andra Leurdijk - Media Adviseurs Nederland

Bert van Valburg

Bert is de eigenaar van Media Adviseurs Nederland en kenmerkt zich als een adviseur met oog voor mensen, doelen en financiën. Bert werkte al voor tientallen gemeenten en omroepen in diverse rollen, en is daardoor zeer allround te noemen.

Andra Leurdijk - Media Adviseurs Nederland

Andra Leurdijk

Andra Leurdijk heeft ruim 25 jaar ervaring met beleid en innovatie in de media- en cultuursector. Ze heeft een goed oog voor de belangen van de verschillende betrokkenen en voor menselijke verhoudingen en werkte bij diverse gemeenten en omroepen.

Jan Spackler - Media Adviseurs Nederland

Jan Spackler

De passie van Jan is om mensen te helpen groeien, persoonlijk en in hun werk. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van (interne) verandertrajecten op het gebied van organisatie inrichting en cultuur, en is auteur van het boek "Verhalen om niet te verdwalen".

Marc Seveke - Media Adviseurs Nederland

Marc Seveke

Marc is een mens- en resultaatgericht manager met een focus op goede onderlinge samenwerking en balans. Het organisatiebelang wordt daarbij nooit uit het oog verloren. Marc is o.a. voorzitter  van de Stichting Waalstad Media (RN7).

Rene Adama - Media Adviseurs Nederland

René Adama

René was o.a. als programmatechnicus 15 jaar werkzaam bij Radio Nederland Wereldomroep, en meer dan 10 jaar als directeur van Broadcast Facilities Nederland. Daarnaast was hij hoofd faciliteiten en techniek bij Omroep Gelderland.

Janet Broere - Media Adviseurs Nederland

Janet Broere

Janet is de secretariële duizendpoot van Media Adviseurs Nederland. Tevens levert ze administratieve en project-ondersteuning. Voorheen was Janet werkzaam binnen verschillende afdelingen van Philips, zoals Legal Department en de Persdienst.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Media Adviseurs Nederland is deskundig op het terrein van lokale omroep. Een gedwongen fusie van twee omroepen is op doortastende wijze gerealiseerd.

Jur Jongmans (extern beleidsmedewerker gemeente De Ronde Venen op LinkedIn)

Met positivisme en daadkracht krijgt Bert de 'zaak in beweging'. Als interim-directeur van de lokale omroep in Eindhoven heeft hij met ongebreideld enthousiasme en werklust de doelen gerealiseerd. Hij is een open en eerlijk gesprekspartner, die er in slaagt om partijen bij elkaar te brengen.

Henry van Roosmalen (hoofd Communicatie Gemeente Eindhoven op LinkedIn)

Bestuur, medewerkers en externe participanten van lokale omroep Reindonk hebben grote waardering voor de inspirerende en effectieve wijze waarop Bert zijn interim-functie vorm en inhoud heeft gegeven.

Van harte aanbevolen!

Arie Stas (Voorzitter Omroep Reindonk)