Lokale media moeten met elkaar in gesprek!

Zowel de NLPO als vele andere betrokkenen geven aan dat de lokale media ondersteuning nodig hebben. Minister Slob heeft elf miljoen euro uitgetrokken voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen. Voor nu even een druppel op de al voor de corona-crisis redelijk gloeiende plaat. Dit zijn eenmalige gelden.

Vraag blijft dus hoe de situatie voor de toekomst goed opgelost kan worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor Cultuur gevraagd hiervoor het advies van vorig jaar verder uit te werken. Hoop dat uit dit plan naar voren komt dat op lokaal/streekniveau alle media initiatieven met elkaar in overleg moeten gaan op basis van landelijke uitgangspunten en ambities. Hierdoor kan gewerkt worden naar een vorm van een lokaal/streek media akkoord tussen alle stakeholders uit die streek (o.a. gemeente(n), maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, enz).

We moeten samen een duurzame en professionele situatie creëren om daarmee de lokale journalistiek en het verspreiden van lokaal nieuws een gezonde toekomst te geven. In ieder geval zien we op dit moment dat lokale berichtgeving een enorm belangrijke rol speelt om mensen te informeren en te verbinden. Laten we hieruit leren en het mogelijk maken dat dat in de toekomst zo blijft!

0 Comments