Hoe onafhankelijk kan/moet een lokale/streekomroep zijn?

This image has an empty alt attribute; its file name is MANL-Kernwaarden-1-1-1024x1024.jpg

Hoe komt het toch dat gemeenten zo verschillend omgaan met hun lokale omroep. Je zou toch mogen verwachten dat gemeenten, ingegeven door de Mediawet en de communicatie vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), eenzelfde houding zouden hebben ten opzichte van hun lokale of streekomroep. De Mediawet geeft namelijk aan dat wanneer een organisatie zich meldt voor een aanwijzing als lokale media instelling ze moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze hebben, in het kort, te maken met het aanleveren van statuten, een overzicht van de PBO-leden -benoemd uit de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen van de gemeente – en een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Op basis van een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media wordt aan de desbetreffende gemeenteraad een advies gevraagd. Dit advies mag niet gegeven worden rekening houdend met de inhoudelijke en redactionele keuzes die de omroep in zijn media-aanbod heeft gemaakt of wil maken.

Op basis van een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media wordt aan de desbetreffende gemeenteraad een advies gevraagd. Dit advies mag niet gegeven worden rekening houdend met de inhoudelijke en redactionele keuzes die de omroep in zijn media-aanbod heeft gemaakt of wil maken.

Ook de bekostiging en de hoogte daarvan mogen niet afhankelijk zijn van de inhoudelijke keuzes van de omroep. Ook mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen gemeenteraad en media-instelling. Het CvdM zegt hier streng op toe te zien.

Indien het CvdM op advies van een gemeenteraad de aanwijzing definitief heeft verleend, geldt deze aanwijzing voor 5 jaar.

Er staat de laatste tijd echter steeds vaker in media dat gemeenten toch extra eisen stellen aan de lokale of streekomroep. Of zelfs een negatief advies geven aan het CvdM terwijl het de enige aanvrager betreft die wel aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Wat mag er nu eigenlijk wel of niet? Wanneer is het voor een gemeente wel en wanneer niet geoorloofd voorwaarden te stellen aan een aanvrager en op welke gebieden? Wat eigenlijk te doen als er meerdere aanvragers zijn? Wilt u hier eens uitgebreid over geïnformeerd worden of zit u met een vergelijkbaar probleem? Neem dan contact met ons op via info@manl.nl of bel naar +31 64 21 38 866.

0 Comments