En hoe nu verder met al die adviezen …..

Er wordt in 2020 op allerlei niveaus gesproken en geschreven over de lokale journalistiek. Volgens velen gaat het daar niet goed mee en zijn er steeds minder journalistieke ogen en oren om de lokale democratie in de gaten te houden. Velen hebben hier een oplossing voor, zodat het verschralingsproces omgebogen kan worden naar een proces waar de journalistiek weer aandacht heeft voor de lokale situatie.

Vanuit allerlei instanties worden ideeën geuit en geld vrijgemaakt. Van het Stimuleringsfonds middels pilots, het Ministerie dat geld vrijmaakt voor “de subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale omroepen”, tot aan de Raad voor Cultuur die van mening is dat de bekostiging van de lokale omroep naar 2,00 per inwoner zou moeten gaan. Het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek van het VNG doet daar in haar bericht van 12 november ook haar zegje over.

In een artikel van Alexander Leeuw in “Binnenlands Bestuur” met de titel “te weinig journalistiek die wethouders benauwt” staat onder andere dat journalistiek gezien moet worden als een “merit good”.

Laten we hopen dat als deze ideeën op korte termijn leiden tot een duidelijk omschreven en uitvoerbaar plan dat de lokale journalistiek kan verbeteren. Een plan welke door de stakeholders, met respect voor elkaars werkgebied en verantwoordelijkheid, uitgevoerd kan worden. Samen op weg met focus op het doel: “versterken van de lokale democratie”.

0 Comments