De weg naar succes begint bij samenwerking

In 2020 werd de aandacht voor de lokale journalistiek steeds groter. In de eerder door het Stimuleringsfonds gestarte pilots hebben 20 lokale omroepen tot 1 december 2021 extra budget ontvangen voor de inhuur van betaalde journalisten. Deze pilot heeft bij de eerste evaluaties laten zien dat het een groot effect heeft op de berichtgeving voor de lokale gemeenschap.

Daarnaast zijn regionale omroepen doende, vaak in samenwerking met lokale omroepen, extra journalisten tin de provincie te plaatsen ter versterking van de lokale journalistiek. In mei start ook een nieuw tijdelijk initiatief vanuit een samenwerking tussen NOS, RPO en NLPO. Er worden voor een periode van een jaar ca. 65 extra journalisten geplaatst door geheel Nederland.

Al met al mooie maar helaas tijdelijke ontwikkelingen. Continuering van dit soort initiatieven zou goed zijn! Wellicht dat de nieuwe minister daar een goede oplossing voor heeft. Dit mede op basis van de evaluaties, het advies van de raad voor Cultuur en samen met het VNG, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en natuurlijk de vertegenwoordigers van de drie lagen van ons publieke omroep bestel.

Op dit moment zijn het steeds tijdelijke injecties. Hierbij is duidelijk dat de kleinere lokale omroepen vaak geen kans maken om deel te nemen. Om met een regionale omroep te kunnen samenwerken dien je als partner wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hierbij gaat het wel wat verder dan het ter beschikking stellen van faciliteiten. Hetzelfde geldt voor deelname aan een pilot of project.

Naast het bovenstaande is ook de vraag hoe het gaat als de door de branche gewenste verhoging van de bekostiging wordt ingewilligd. Eerder werd gesproken over een extra te verdelen bedrag van €30 miljoen. Dit bovenop het huidige beschikbare bedrag wat per voordeur verdeeld wordt. Komt iedereen voor die extra bekostiging in aanmerking? Of worden er net als bij de samenwerkingsprojecten eisen gesteld aan de lokale omroep organisatie?

Ons advies aan de lokale omroepen die tot nu toe achter het net vissen is dan ook in gesprekte gaan met de lokale omroepen in de omgeving om zo tot samenwerking te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over die toekomst. Want de omroeporganisatie ontwikkelen om straks ook in aanmerking te kunnen komen vo or pilots, projecten en extra bekostiging is toch wat ieder bestuur zou moeten willen toch?

0 Comments