Samenwerking binnen de publieke omroep in Nederland.

In de nieuwe jaarplannen van zowel de NPO, RPO als NLPO staat veel geschreven over samenwerking. Er zijn voor de komende periode veel financiële middelen beschikbaar bij zowel NPO als RPO om dat vorm te geven. 

Ook de samenwerking tussen de RPO en de NLPO (lees de regionale en lokale omroepen) moet gezien de plannen van beiden, aandacht gaan krijgen. De NLPO heeft hier echter in tegenstelling tot de RPO geen middelen voor beschikbaar.

Beide organisaties hebben daar echter vanuit ieders situatie bezien een beeld bij. We zien in verschillende streken verschillende uitwerkingen van deze “samenwerking”. In de ene provincie worden journalisten van een regionale omroep gevoegd aan het redactieteam van een lokale of streekomroep, in een andere wordt een journalist zelfs eindredacteur voor de lokale of streekomroep. In de ene provincie staat de journalist nog steeds onder leiding van de regionale omroep, in de andere heeft de journalist de opdracht naast het verzorgen van lokale content de vrijwilligers zo te begeleiden dat zij hun taak op een nog betere wijze kunnen uitvoeren. Welke samenwerking werkt nu het beste?

De NLPO heeft een servicedesk ingericht om zo de lokale omroepen te ondersteunen bij het organiseren van die samenwerking. Zij hebben de volgens hen onmisbare ingrediënten voor samenwerking tussen lokale en regionale omroepen geformuleerd. Zou de RPO het ook zo zien?

De verschillen zijn dus groot waar het gaat over samenwerkingsvormen tussen regionale en lokale/streekomroepen. Welke vorm is nu het beste? Is het nodig dat hier op landelijk niveau goede afspraken over worden gemaakt?

Al met al een erg interessante ontwikkeling die voor de publieke omroep in zijn algemeenheid van erg groot belang is waar het gaat over het bestrijden van de verschraling van de lokale journalistiek.

Wat is volgens jou de beste samenwerkingsvorm?

0 Comments